• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6


Firma KEJ TEST proponuje różne metody badań połączeń spawanych. Wykonujemy badania nieniszczące złączy , ale także posiadamy laboratorium przystosowane do wykonywania badań wytrzymałościowych.BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Statyczna próba rozciągania
Badanie polegające na rozciąganiu osiowym odpowiednio ukształtowanej próbki aż do jej zerwania. Nazwano te badanie próbą statyczną mimo, że obciążenie wolno narasta z określoną prędkością ponieważ odpowiadające w stanie spoczynku okreslonym naprężeniom odkształcenia pojawiają się natychmiast po zadziałaniu obciążenia, tzn. istnieje w każdej chwili równowaga w stanie naprężenia i odkształcenia. Próbę przeprowadza się wykorzystując urządzenie zwane zrywarką. W czasie próby rejestruje się zależność siły rozciągającej od przytostu długości próbki.

Statyczna próba zginająca
Za pomocą tej metody okresla się wskaźniki wytrzymalościowe na zginanie oraz cechy sprężyste i plastyczne badanych materiałów w warunkach zginania. Zadaniem statycznej próby zginania jest sprawdzenie zdolności materiałów do odkształceń plastycznych w czasie działania siły zginającej. Próbę przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ze specjalnym oprzyrządowaniem służącym do próby zginania technologicznego.

Pomiar twardości
Badamy twardość za pomocą metody Vickersa. Metoda ta polega na wciskaniu wgłębnika w kształcie ostrosłupa w materiał. Twardość ustalamy poprzez obliczenie stosunku siły wciskającej wgłębnik do pola powierzchni bocznej odcisku. Dzięki tej metodzie możemy robić pomiary dla metali miękkich jak i twardych. Nadaje się ona również do zastosowania w zakresie makro i mikrotwardości. Charakteryzuje się ona dużą dokładnością pomiarów.

Pomiar udarności
Badamy udarność za pomocą młotu Charpy'ego. Metoda na polega na umieszczeniu próbki na urzadzeniu do łamania, które jest zbudowane w kształcie wahadla. Jest to bardzo dobra metoda ponieważ za pomocą tego urządzenia można łatwo regulować energię początkową młota wysokością podniesienia wahadła. Można również poprzez zmierzenia kąta wychylenia wahadła po złamaniu złamaniu próbki łatwo wyliczyć energię jaka pozostała po złamaniu próbki.