Badania nieniszczące

 • Badania wizualne
  VT

 • Badania wideoendoskopowe
  VTe

 • Badania penetracyjne
  PT

 • Badania magnetyczno-proszkowe
  MT

 • Badania prądami wirowymi
  ET

 • Badania ultradźwiękowe
  UT

 • Badania ultradźwiękowe
  UT-TOFT

 • Badania ultradźwiękowe
  Phased Array
  UT-PA

 • Ultradźwiękowe pomiary grubości
  UTT

 • Badania radiograficzne
  RT

 • Badania szczelności
  metodą pęcherzykowo-próżniową
  LT

 • Badania szczelności
  metodą ultradźwiękową
  TT

 • Analiza i badanie
  składu chemicznego metali
  PMI

 • Pomiary zawartości ferrytu
  FE

 • Pomiar twardości
  HT

Badania niszczące

 • Badanie składu chemicznego metali

 • Próba rozciągania

 • Próba udarności

 • Próba zginania

 • Próba łamania

 • Pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella, Vickersa

 • Badnia technologiczne

 • Badanie wyrobów hutniczych

Spawalnictwo

 • Inspekcje i nadzory spawalnicze

 • Egzaminowanie spawaczy

 • Przeprowadzanie uznań technologii spawania WPQR

 • Przeprowadzanie uznań zakładu

Prace alpinistyczne:

 • Wykonywanie pomiarów i badań nieniszczących z wykorzystaniem technik alpinistycznych