Oferta

Badania nieniszczące

Spawalnictwo

Inspekcje i nadzory spawalnicze
Egzaminowanie spawaczy
Przeprowadzanie uznań technologii spawania WPQR
Przeprowadzanie uznań zakładu

Prace alpinistyczne

Wykonywanie pomiarów i badań nieniszczących z wykorzystaniem technik alpinistycznych